فهرست حذفيات کنکور ۹۶

فهرست حذفيات  کنکور ۹۶ را اینجا مشاهده کنید.


الف) دروس عمومي

نام كتاب كد كتاب پايه تدريس سال چاپ حذفيات و ملاحظات
قرآن و تعليمات دينی۲ (دين ‌و زندگی ۲) ۲۲۲ دوم
  1. ۹۳
۱-  فعاليت‌ها شامل: نمونه يابي درصفحة ۱۱- خودکاوي در صفحات ۸۹ ، ۹۰ و ۱۱۸ – مقايسه در صفحة ۹۱- ذکر نمونه‌ها در صفحات ۱۰۶، ۱۱۷ و ۱۲۹- تطبيق در صفحات ۱۱۹ و ۱۵۱- همفکری در صفحة ۱۲۸ – تفکر در آيات در صفحة ۱۳۰- بررسي در صفحات ۱۳۱، ۱۶۷ و ۱۸۰ ۲- پيشنهاد­ها در صفحات ۱۴، ۲۸ تا ۳۱، ۴۱، ۵۹، ۶۷، ۷۵، ۸۳، ۱۰۹، ۱۲۳، ۱۳۳، ۱۴۳، ۱۵۹، ۱۸۷ و ۱۸۹ ۳- يادآوري­ها در صفحات ۲ تا ۳، ۱۰۱ و ۱۱۱ ۴- شعر صفحة ۱۵ ۵- پاورقي­هاي كتاب ۶- ترجمه­هايي که در مقابل آيات در کتاب نوشته شده است. ۷- گام­ها در صفحات ۲۷، ۴۷، ۹۷، ۱۰۸، ۱۲۳، ۱۴۲، ۱۵۸، ۱۷۳ و ۱۸۸ ۸- بيشتر بدانيم در صفحات ۲۳، ۲۵ تا ۲۷، ۵۷ تا ۵۸، ۹۳ تا ۹۶، ۹۹، ۱۲۰ تا ۱۲۲، ۱۴۱ تا ۱۴۲، ۱۵۳ تا ۱۵۷، ۱۷۱تا ۱۷۲، ۱۸۵ تا ۱۸۶  ۹- مطالب نوشته شده در كادر آبي: صفحات ۸ تا ۱۱و ۱۹ تا ۲۱ و ۳۹ تا ۴۰

نام كتاب كد كتاب پايه تدريس سال چاپ حذفيات و ملاحظات
قرآن و تعليمات دينی ۳ (دين و زندگی ۳ ) ۲۵۱ سوم ۹۴ ۱- فعاليت‌ها شامل: بررسي در صفحات ۱۵، ۳۰، ۱۰۲، ۱۷۶ , ۱۹۰، ۲۰۲، جست‌وجو در صفحة ۳۹ راه حل در صفحة ۱۹۲ شناسايي عوامل در صفحة ۲۰۳ تطبيق در صفحات ۴۲، ۴۴، ۸۸، ۱۳۹ خودارزيابي در صفحات ۱۱۳، ۱۶۱، ۱۷۸ مقايسه در صفحة ۱۲۰ انديشه در صفحة ۱۳۸ طبقه‌بندي در صفحة ۱۸۹ ۲- براي مطالعه‌ها : در صفحات ۱۵ تا ۱۶، ۲۸ تا ۲۹، ۳۳، ۳۴ تا ۳۵، ۴۱، ۴۴ تا ۴۶، ۵۶ تا ۵۷، ۶۵ تا ۶۶، ۷۸، ۹۰ تا ۹۱، ۹۲، ۹۹، ۱۰۱ تا ۱۰۲، ۱۲۰ تا ۱۲۱، ۱۲۶ تا ۱۲۹، ۱۴۰، ۱۵۰، ۱۶۲ تا ۱۶۳، ۱۷۴، ۱۸۱ تا ۱۸۲، ۱۹۲ تا ۱۹۵، ۲۰۵، ۲۰۷ تا ۲۱۲ ۳- پيشنهادها : در صفحات ۳۵، ۴۷، ۵۷، ۷۲، ۹۳، ۱۰۶، ۱۱۵، ۱۳۱، ۱۴۱، ۱۶۵، ۱۸۳، ۱۹۵ ۴- گام‌ها : در صفحات ۱۸، ۷۱، ۱۰۷، ۱۳۰، ۱۵۱، ۱۶۶، ۲۰۶  ۵- يادآوري‌ها : در صفحات ۶ تا ۷، ۱۵۴، ۱۶۸ تا ۱۶۹ ۶- ترجمه‌هايي كه در مقابل آيات در كتاب نوشته شده است. ۷- پاورقي‌ها

 

نام كتاب كد كتاب پايه تدريس سال چاپ حذفيات و ملاحظات
معارف اسلامی ( دين و زندگی ) ۱/۲۸۵ پيش‌دانشگاهی ۹۵ ۱- فعاليت‌ها شامل : – بررسي در صفحات ۲۸، ۵۱ ، ۵۹، ۶۱، ۷۲، ۹۶ – برنامه‌ريزي در صفحه ۶۲ –  پيشنهاد در صفحة ۲۰، ۲۹، ۴۰، ۷۷ ,۸۸- ذكر نمونه‌ها در صفحه ۴۷- خودارزيابي در صفحات ۳۴،۳۶،۶۹، ۷۳-  هم‌انديشي در صفحات ۹۳ و  ۹۸،  مقايسه در صفحه ۳۳، پيام  آيات در صفحه۲۴، يادآوري در صفحه۳ ۲- براي مطالعه: در صفحات ۱۰ تا ۱۲، ۱۹ تا ۲۰، ۵۳ تا ۵۴، ۶۳، ۷۵ تا ۷۶، ۹۵، ۹۷ تا۹۸، ۹۹ تا ۱۰۲، ۱۱۰ تا ۱۳۸ ۳- ترجمه‌هايي كه در مقابل آيات نوشته شده است. ۴- پاورقي‌ها ۵- كتاب‌نامه

 

نام كتاب كد كتاب پايه تدريس سال چاپ حذفيات و ملاحظات
عربی ۲ کليه رشته­ها (به استثنای رشته ادبيات و علوم انسانی) ۱/۲۲۴ دوم ۹۳ – بخش‌هاي الصورالجماليه في القرآن الكريم في رحاب نهج البلاغه و في ظلال الدعاء – تمامی متون تحت عنوان «کَـيـفَ» در هر ده درس کتاب – مبحث اسماء خمسه – مبحث «أشعةُالقمـرِالفِضّـيَّـةُ» (جایگاه صفت در ترکیب اضافی) – مبحث تطابق عدد و معدود
عربی۳ کليه رشته‌ها (به ‌استثنای‌ رشته ادبيات و علوم انسانی) ۱/۲۵۴ سوم ۹۴ – نوع تقسیم حال:«حال فعليه و اسميه» – مبحث«واو حالیه» / مبحث (ماضی+ ماضی= ماضی بعید یا ماضی ساده) و (ماضی + مضارع = ماضی استمراری) – نقش «حال» بودنِ کلمه «وَحدَهُ» – فعل مضاعف – اسماء خمسه – پاورقی درباره نکره مقصوده بودن (أيّ) و (أيّة) – بحث توابع (عطف بیان و صفت) – متن دوم درس دوم تحت عنوان المشهدُالثاني و بَعدَ مُرورِ زَمَن – معتلات مزید؛ – فعل استثنائی «رأی،يری، رؤيةً، رَبه همراه مشتقات آن» ؛ – معتلات مجهول مانند: قيلَ، یُـقالُ ؛ – اعراب تقديری اسم مختوم به ضمیر متکلم ي مانند نِعمَتي ؛ – تشخيص نوع اعلال و تشخيص ماقبل اعلال؛ – تشخیص حروف اصلی در معتلات؛ – ذکر نوع مفعول مطلق در «أيضاً، حقّاً، جیدّاً، شُکراً، سَمعاً و طاعةً، سُبحانَ اللهِ، مَعاذَ اللهِ…»؛ – – نکته های صفحه ۶۱ (دو نوع حال تا پایان صفحه و دو سطر اول صفحه ۶۲)؛ – متن داستانی خانواده آقای مجدّی؛ – واژه های جدید کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند؛ – بخش ملحقات در انتهای کتاب

 

فهرست حذفيات منابع سؤالات آزمون سراسري سال ۱۳۹۶

ب) دروس تخصصي گروه علوم رياضي

نام كتاب كد كتاب پايه تدريس سال چاپ حذفيات و ملاحظات
شيمي ۲ و آزمايشگاه ۱/۲۲۷ دوم ۹۳ – مطالب بيشتر بدانيد، آزمايش كنيد. – نامگذاري فراتر از كتاب درسي به ويژه براي تركيب‌هاي آلي جزو هدف‌هاي برنامه درسي شيمي نيست.
شيمي ۳ و آزمايشگاه ۱/۲۵۷ سوم ۹۴
شيمي ۱/۲۸۹ پيش دانشگاهي ۹۵
آمار و مدلسازی( علوم رياضي) ۳/۲۳۴ دوم ۹۳ فصل هشتم
فيزيک (۱) و آزمايشگاه ۲/۲۰۶ اول ۹۲ – قسمت‌هاي مطالعات آزاد، پيوست‌ها، آونگ‌هاي مخروطي، حركت‌هاي دوراني در سطح قائم – زندگي‌نامه‌ها، سرگذشت دانشمندان
فيزيك (۲) و آزمايشگاه ۲/۲۲۶ دوم ۹۳
فيزيك (۳) و آزمايشگاه ( علوم رياضي) ۴/۲۵۶ سوم ۹۴
فيزيك ( علوم رياضي) ۲/۲۹۳ پيش‌دانشگاهي ۹۵

 

 

فهرست حذفيات منابع سؤالات آزمون سراسري سال ۱۳۹۶

ج) دروس تخصصي گروه علوم تجربي

 

نام كتاب كد كتاب پايه تدريس سال چاپ حذفيات و ملاحظات
زيست­ شناسي و آزمايشگاه ۱ (دوم) ۱/۲۳۱ دوم ۹۳ بخش‌هاي بيشتر بدانيد،جدول­ها، پانويس صفحات و پيوست‌هاي كتاب
زيست شناسي و آزمايشگاه ۲ (سوم) ۱/۲۶۱ سوم ۹۴
زيست شناسي ۲/۲۹۰ پيش‌دانشگاهي ۹۵
آمار و مدلسازی ( علوم تجربی) ۵/۲۵۸ سوم ۹۴ فصل هشتم
فيزيک (۱) و آزمايشگاه ۲/۲۰۶ اول ۹۲ قسمت‌هاي مطالعات آزاد، پيوست‌ها، آونگ‌هاي مخروطي، حركت‌هاي دوراني در سطح قائم زندگي‌نامه‌ها، سرگذشت دانشمندان
فيزيك (۲) و آزمايشگاه ۲/۲۲۶ دوم ۹۳
فيزيك (۳) و آزمايشگاه (علوم تجربي) ۳/۲۵۶ سوم ۹۴
فيزيك  (علوم تجربي) ۱/۲۸۸ پيش‌دانشگاهي ۹۵
شيمي ۲ و آزمايشگاه ۱/۲۲۷ دوم ۹۳ – مطالب بيشتر بدانيد، آزمايش كنيد. – نامگذاري فراتر از كتاب درسي به ويژه براي تركيب‌هاي آلي جزو هدف‌هاي برنامه درسي شيمي نيست.
شيمي ۳ و آزمايشگاه ۱/۲۵۷ سوم ۹۴
شيمي ۱/۲۸۹ پيش‌دانشگاهي ۹۵

 

فهرست حذفيات منابع سؤالات آزمون سراسري سال ۱۳۹۶

 د) دروس تخصصي گروه علوم انساني 

 

نام كتاب كد كتاب پايه تدريس سال چاپ حذفيات و ملاحظات
عربی ۲ رشته ادبيات و علوم انسانی ۲/۲۲۴ دوم ۹۳ – در بخش‌های الأضواء القرآنية و في رِحابِ نهج البلاغة فقط از آن دسته از کلمات و عبارات استفاده مي­شود که در متن دروس به کار رفته باشد و در انتهای کتاب در بخش واژه نامه نیز درج شده باشد. – واژه‌های جدید در بخش کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند؛
عربی ۳ رشته ادبيات و علوم انسانی ۲/۲۵۴ سوم ۹۴ –  بخش‌های الصُوَرُ الجَماليّة في القرآن الکريم و في رِحابِ نهج البلاغة و في ظِلالِ الدُعاء – تشخيص نوع اعلال؛ – تشخيص ماقبل اعلال؛ – تشخیص حروف اصلی در معتلات؛ – ذکر نوع مفعول مطلق در «أيضاً، حقّاً، جیدّاً، شُکراً، سَمعاً و طاعةً، سُبحانَ اللهِ، مَعاذَ اللهِ…»؛ به عنوان نمونه: درس ۷ ص ۷۹ بخش كارگاه شماره ۳ «کلمه کثيراً گاهی در جمله نقش مفعول مطلق را ایفا می‌کند.» – واژه‌های جدید کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند؛ – بخش ملحقات در انتهای کتاب.
عربی  رشته ادبيات و علوم انسانی ۱/۳۱۶ پيش‌دانشگاهي ۹۵ – ملحقات جمع سالم – کلیه پاورقی­ها – درس ۸ ص ۶۷ بخش قواعد دو سطر «و قد يکون العامل اسماً…» تا «بغير الحق»

 

Bookmark the permalink.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *