وحید سلیمی

نام و نام خانوادگی:

رشته تحصیلی:فارغ التحصیل رشته فقه و حقوق دانشگاه خوارزمی تهران

رشته تخصصی مشاوره: علوم انسانی

رزومه ی کاری:از رتبه های برتر کنکور و همچنین از مشاوران و پشتیبانان برتر میباشم که در کنکور سال اخیردونفر از دانش آموزانم رتبه زیر۱۰۰۰ اوردند (مرتضی خیری رتبه۱۹۴ دانشجوی حقوق شهید بهشتی و علیرضا علیزاده رتبه دانشجوی ۵۰۷دانشگاه فرهنگیان البرز)و شش نفر دیگر از دانش آموزانم رتبه زیر۲۰۰۰ آوردند که در دانشگاه های فرهنگیان مشغول تحصیل هستند و اینجانب هم ، هم اکنون فارغ التحصیل رشته فقه و حقوق دانشگاه خوارزمی میباشم

 

Comments are closed