امیر محمد کشن زارع

امیر محمد کشن زارع

دانشجوی رشته ی پزشکی

.مشاور برتر قلم چی و موسسات برتر کنکور

.سابقه ی۶ سال همکاری باموسسات مختلف و مشاوره ی تخصصی کنکور

.عضو گروه روانشناسی و مشاوره ی دانشگاه  علوم پزشکی قزوین

.مدرس زیست شناسی در سطح استان

.مدیر و موسس گروه مشاورهی تخصصی کنکوری شو

.همراهی نفرات برتر کنکور در سال های  اخیر

((از بهترین ها هیچ چیز کم نداریم))

Comments are closed