اساتید فیزیک

پوریا مقیمی آذرpooria

دانشجوی پزشکی

سابقه تدریس خصوصی

دو سال تجربه

۹۰درصد فیزیک کنکور

۰۹۳۹۶۲۳۳۰۵۰

Comments are closed